19 de setembre, 2011

ASSEMBLEA ORDINARIA


EL PROPER DIA 26 DE SETEMBRE A LES 7:30HORES EN 1ª CONVOCATÒRIA I A LES 8:00HORES EN 2ª, HI HAURÀ ASSEMBLEA ORDINARIA, EN LA CASA DE LA CULTURA DE SUECA(C/ MARE DE DEU).
ORDRE DEL DIA:

1. ANALISI I APROVACIÓ SI ESCAU DEL PRESSUPOST TEMPORADA 2011-2012
2. INFORME DE LA TEMPORADA 2010-2011 I DEL CAMP DE VOL
3. ANALISI I APROVACIÓ SI ESCAU DELS ESTATUTS DEL CAMP DE VOL
4. PLANIFICACIÓ ESPORTIVA TEMPORADA 2011-2012
5. TORN OBERT DE PARAULA/SUGERENCIES

VOS ESPEREM A TOTS ELS SOCIS/ES.

ADJUNTEM FITXER DELS ESTATUTS DEL CAMP DE VOL:

ESTATUTS CAMP DE VOL:
1. EL CAMP DE VOL NO ES UN PICADERO. ES CONSIDERAT UN LLOC DE VOL DEL CLUB LA SUCRONENSE, PER A DONAR SERVICI ALS SOCIS/ES QUE NO DISPOSEN DE COLOMER PER A PODER DESENVOLUPAR LA COLOMBICULTURA, TAMBÉ DELS SOCIS/ES QUE VULLGUEN APROFITAR-LO.

2. EL CAMP DE VOL ES PROPIETAT DEL CLUB LA SUCRONENSE, PER TANT DE TOTS ELS SOCIS/ES A PARTS IGUALS.

3. SERAN CONSIDERATS SOCIS/ES DE DRET DEL CLUB LA SUCRONENSE, TOTS ELS QUE PAGUEN LES QUOTES SOCIALS I LA LLICÈNCIA FEDERATIVA DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE COLOMBICULTURA.

4. LA SEU OFICIAL DEL CLUB LA SUCRONENSE, SERÀ EL CAMP DE VOL ( AVDA. CORBERA S/N) EN SUECA.

5. EL CAMP DE VOL ES UN TERRENY CEDIT PER L´AJUNTAMENT DE SUECA AL CLUB LA SUCRONENESE. EL USUFRUCTE D´AQUEST TERRENY SERÀ DELS SOCIS/ES DEL CLUB LA SUCRONENSE MENTRES EXISTEIXA EL CLUB. ( SEGONS CONSTA AMB L´ACORD DE COL.LABORACIÓ I EL CONTRACTE APROVAT PEL PLENO DE L´AJUNTAMENT)

6. TOTES LES INVERSIONS REALITZADES EN EL CAMP DE VOL SON I SERAN PROPIETAT DEL CLUB LA SUCRONENSE, AIXI MATEIX COM TOTS ELS RECURSOS MATERIALS: CASETES,CONTINIDORS,ESTRUCTURA METÀLICA(PORXÀ),BOMBA D´AIGUA, DIPÒSIT D´AIGUA. TAULES,CADIRES I COLOMES.

7. QUANT UN SOCI/A DEIXE DE PERTENEIXER AL CLUB LA SUCRONENESE, PERDRÀ TOT EL DRET ADQUIRIT SOBRE EL CAMP DE VOL, SENSE DRET A NINGUNA INDEMNIZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS.

8. LA GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL CAMP DE VOL SERÀ EXCLUSIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB LA SUCRONENSE. LA DIRECCIÓ SERÀ EXERCIDA PEL PRESIDENT DE LA JUNTA DIRECTIVA.

9. LA RESPONSABILITAT CIVIL, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I ESPORTIVA RECAURÀ DE MANERA COLEGIADA SOBRE LA JUNTA DIRECTIVA, ALCANÇANT A TOTS ELS REPRESENTANTS.

10. ORGANITZACIÓ DEL CAMP DE VOL:
10.1 L´OBJECTIU DEL CAMP DE VOL SERÀ DONAR SERVICI A TOTS ELS SOCIS/ES PER A QUE PUGUEN DESENVOLUPAR EL SEU ESPORT, QUE ES LA COLOMBICULTURA
10.2 COM DIU EL PUNT 8) D´AQUETS ESTATUTS L´ORGANITZACIÓ DEL CAMP DE VOL SERÀ RESPONSABILITAT EXCLUSIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
10.3 LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNARÀ UNA PERSONA RESPONSABLE DEL CAMP DE VOL, AL MATEIX TEMPS DESENVOLUPARÀ LA PLANIFICACIÓ ANUAL DE CADA TEMPORADA ON ESTARAN LES ACTIVITATS/CONCURSOS ESPORTIUS DE CADA TEMPORADA.
10.4 LES FUNCIONS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CAMP DE VOL SERÀN:
-FER CUMPLIR LES NORMES D´ORGANITZACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
-CONTROLAR EL BON ÚS DE LES INSTAL.LACIONS
-ENSENYAR I CONTROLAR LES COLOMES
-SOLTAR LES COLOMES ELS DIES CORRESPONENTS SEGONS LA PLANIFICACIÓ ESPORTIVA
-PORTAR LA GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE COLOMS PERDUTS

11. ELS SOCIS/ES DEURAN DE CUMPLIR LES NORMES ESTABLERTES DE VOL DISENYADES PER LA JUNTA DIRECTIVA, AQUESTES NORMES SERAN LES MATEIXES PER AL CAMP DE VOL I LA POBLACIÓ DE SUECA.

12. CADA SOCI/A DISPONDRÀ D´UNA TORRE DE QUATRE VOLADORS, AQUESTA TORRE SERÀ PROPIETAT DEL SOCI/A, ES A DIR, LA APORTARÀ ELL.

13. EN AQUESTA TORRE EL SOCI/A PODRÀ VOLAR LA QUANTITAT DE COLOMS QUE ELL ESTIME, SEMPRE CUMPLINT LES NORMES ESTABLERTES PER LA JUNTA DIRECTIVA.

14. TANT EL MENJAR, COM L´ATENCIÓ ALS COLOMS I LA TORRE SERAN RESPONSABILITAT DE CADA SOCI/A.

15. L´ORGANITZACIÓ, COM HEM COMENTAT, SOBRE ELS VOL DE COLOMS SERÀ DISENYADA PER LA JUNTA DIRECTIVA

16. EN LES COMPETICIONS LOCALS I LES OFICIALS DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE COLOMBICULTURA, LES BASES DE COMPETICIÓ SERÀN SEMPRE LES OFICIALS DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE COLOMBICULTURA.

17. AQUETS ESTATUTS SON VINCULANTS I DEUEN SER RESPECTATS, JA QUE SON LES NORMES DE CONVIVÈNCIA ESTABLERTS PEL CLUB LA SUCRONENSE PER A DESENVOLUPAR ADEQUADAMENT L´ESPORT DE LA COLOMBICULTURA EN SUECA.