26 de febrer, 2015

COMENTARIS EN VEU ALTA

Tots els esports: de pilota, olímpics, d'animals: cavalls, gossos,.... disposen d'unes tècniques i uns reglaments per poder desenvolupar-ho adequadament, intentant obtenir els millors resultats.

- A la majoria dels esports els arbitres son els instructors i interpretadors de les normes de cadascun dels reglaments esportius, per tant son la figura en la que recau la major part de responsabilitat, els jugadors són receptors d'eixes normes i les deuen acatar.

- Açò es comú en tots els esports, també ho deu ser al nostre, la columbicultura. Els coloms són els jugadors, ¿ i els propietaris? ¿ i la coloma?, la coloma si ferem el símil amb la resta d'esports seria "la pilota/el baló", per tant, tots tenim clar que el baló al futbol, deu ser redó, tenir un pes exacte, ser de cuir/plàstic,..i els propietaris serien i són el públic que assisteix al partit o la competició.

-Per tant, deguem tots, quant parle de tots, vull dir, colombaires/públic/preparadors/entrenadors ficar-mos d'acord en quina pilota volem: redona, ovalada, gran o xicoteta....

-No val a queixar-se en privat, a criticar, el que no pot ser, es fer quilòmetres i no vore res de l'esport tan bonic com és la columbicultura.

- Primer. Quin tipus de pilotes/colomes volem, de quines característiques, segon, cal puntuar-les igual que els coloms, les millors puntuades "a la selecció", tercer, els arbitres deuen puntuar-les no el públic, o el públic quan assisteix a un partit de futbol pita el partit u opina en l'acta de l'arbit?.

- Per tant, la federació té feina, deuria contestar a totes estes reflexions i ficar-se a treballar, ja, o en aquest esport, els esportistes/públic acabaran avorrint-se.

- Ara fa temps, ací ja vaig parlar que deuria "la federació" tindre un inventari de colomes i preparadors, ¿ no saben res? i a l'abast de tot el públic, o les seleccions esportives de futbol, basquet,....són privades?