27 de març, 2014

REGIONAL 2

Ahir en la quarta prova del regional 2, els coloms participants en general mal, bona coloma volà pel poble alvoltant de deu minuts per després desplaçar-se a uns 5 kms direcció Bolbaite, ahí pegà l´esclafit i se quedà un sols colom amb la coloma, el colom "arrebato", la carcaçà entrà al poble on estagueren emborregats quasi tots els coloms tota la vesprada. Sols un gran colom, va tornar a coloma a mes de 5 kms "The Crash" de Penya Les Mallaes, felicite als propietaris, feia molts anys que jo no veia un colom d´aquestes característiques, agafem l´eixample, açó es un colom senyores, els demés borregos. Als vint minuts entren els dos coloms la coloma i s´agafarem set coloms més i així s´acabala prova.

25 de març, 2014

REGIONAL 2

De moment en el Regional 2 els coloms de la ribera van prou be, es a dir, la majoría , menys alguns que han fallat.