21 de gener, 2013

4ª PROVA


Per fi , el diumenge ferem la quarta prova del comarcal, bona vesprada, encara que feia un poc d´aire, la coloma  s´ha solta dotze minuts mes tard, degut a que eixiren dos bixos en el poble, i intentarem agafar-los. La coloma vola per tot el poble s´agafen tots els coloms menys tres o quatre que no la volen, per a després i a favor d´aire anar-sen a Cullera on para al castell en un pi, on hi ha una rebotà però els coloms tornen en seguida i no perden, eix la coloma del pi, per a  parar, a les faldes de la muntanya, on hi ha un rebot,  queden dos coloms, després un colom li trastexa i la coloma  l´obedeix per anar-sen a  la part contraria on estava, on para en la muntanya, allí s´acaba la prova en eixos dos coloms. Els coloms en general molt roins. El proper dimarts la quinta si apareixen els coloms que falten.


A s´ho s´acaba, xiquets.