02 d’abril, 2014

REGIONAL 2

En la 5 prova, bona coloma volà pel poble i s´en va eixír cap a Bolbaite per a parar en arbres i pins, després agafà un sector del terme de Navarrés parà en pins i  haguè una enganyà de 18 coloms que pergueren, per el demes tots igual.