06 de gener, 2009

COMARCAL " SUECA-EL CANO"

EL PASSAT DILLUNS 5 DE GENER, COMENÇÀ AL CLUB SUECA-EL CANO LA PRIMERA PROVA DE SIS DEL COMARCAL, L´ ORGANITZACIÓ VA SER PERFECTA, LA COLOMA ESPECIAL, ELS COLOMS MENYS ELS ONZE QUE AGAFAREN EN LA COLOMA, MOLT ROINS. AL FINAL DE LA PROVA S´AGAFAREN CINC COLOMS DE SUECA. PROXIMAMENT PENJAREN LA CLASSIFICACIÓ I COMENTARIS D´AQUEST COMARCAL.